Kontakt

  osoba kontaktowa (wymagane)

  Twój email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Dane osobowe podane w formularzu wykorzystane będą jedynie w celach udzielenia odpowiedzi. Administratorem danych jest CFDS Wrocław Daniel Kaczor. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z formularza. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Sportowe Dzieci

  CFDS Wrocław Daniel Kaczor

  NIP:6272737947

  REGON:243507133

  Adres siedziby
  ul. Pudlerska 14A/10
  Chorzów, Śląskie, 41-500
  Poland

  Telefon: 514203504

  Adres e-mail:

  kontaktsportowedzieci@gmail.com

  Zajęcia i warsztaty prowadzone są w mieście Wrocław i okolicy.

  RODO – Polityka Prywatności

  Szanowni Państwo
              W związku z tym, że zawarli Państwo z naszą firmą umowy o sprawowanie opieki nad dziećmi, dane osobowe dzieci, oraz Państwa, jako ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji umów, są gromadzone i przetwarzane przez firme CFDS Wrocław Daniel Kaczor. Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawienia. Jednocześnie informuję, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ przedszkole nie będzie mogło jej realizować.
            
              Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.


  Dane osobowe nie są umieszczane na zewnątrz firmy ani w Internecie, a więc nie są dostępne nieograniczonej liczbie osób.

  jeśli pokazujemy zdjęcie dziecka, to albo bez żadnego podpisu (np. na stronie internetowej), albo tylko z imieniem

  jeśli podajemy imię i nazwisko dziecka, to bez zdjęcia i dodatkowych informacji.

  Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, firma nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach, niemniej nie zwalnia nas to z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych danych i ich udostępniania.